Média műhelykurzus - újságíró tanfolyam

Média műhelykurzusMédia műhelykurzusunkat azok számára hirdetjük meg, akik felvételi, pályaorintáció kapcsán, vagy csak egyszerűen kiváncsiságból, esetleg sikertelen felvételi után "tréningként" érdeklődnek az újságírás iránt. Az online szemináriumokat a szakma jeles és a mindennapokban gyakorló, ismert szegedi képviselői tartják. 
A tematikát  az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékével egyeztetve dolgoztuk ki.

A kurzus közösen egyeztetett időpontban kezdődik és 12 héten át tart, hetente kétszer másfél órában. Az önköltséges tanfolyam ára 79.000 Forint (áfás ár). A félév végén lehetőség van nyelvvizsga letételére, illetve a Tanárkell Kft. nem OKJ-s bizonyítványt állít ki, melyet minden oktató aláírásával hitelesít.

Az oktatás 5, maximum 9 fős kis csoportokban, saját fejlesztésű rendszerünkön és szerverünkön, kizárólag online történik, a Skype-hoz hasonló módszerrel, annak lehetőségeit továbbfejlesztve. Igy mindaz az eszköz rendelkezésre áll, ami egy személyes jelenlétű előadáson, vagy szemináriumon is. Az óra inkább ez utóbbira hasonlít, a kommunikáció ugyanis kétoldalú, a hallgatók a tanártól és egymástól is tudnak kérdezni. Kattintson a bemutató óráért!

Az órákról kizárólag "minőségbiztosítási céllal" nem publikus felvétel készülhet.

 

 

 

Tervezett tematika

 

A képzés programját az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékével egyeztetve dolgoztuk ki.

1. hét:  "Évnyitó"
(Koltay Miklós - Tanárkell Kft.)
Bemutatkozás. A tanfolyam céljainak ismertetése. A használt online oktatási technológia bemutatása, beüzemelése a hallgatók számítógépén, esetleges technikai hibák kiküszöbölése, beállítások. Az órák időpontjának egyeztetése. Szabályok, "etikett" elfogadása. Felmerülő hallgatói kérdések megválaszolása.

2. hét: Rövid magyar sajtótörténet (Gellérfy László)
A magyar újságírás kezdetei az 1700-as évek végétől napjainkig. Műfajok kialakulása, híresebb magyar sajtótermékek. Neves irodalmi személyiségek szerepe a magyar sajtó életében (Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Márai Sándor). A rádiózás, televíziózás kezdetei, végül néhány szóban az internetes média megjelenéséről.

3. hét: Írott sajtó (Illés Szabolcs)
Hogyan jeleníti meg az adott szöveg annak tárgyát? – médiareprezentáció. Nyelv: érzékelés, jeltan (szemiotika), képek és szavak, médiakódok. Intézmények: a média, mint ipar, a média és az üzlet, az állami kontroll, a szakemberek, az új technológiák. Reprezentáció: a hirdetések világa, sztereotípiák, nemi szerepek reprezentációja, az egyes rasszok/etnikumok reprezentációja, a társadalmi osztályok reprezentációja, az életkorok reprezentációja.

4. hét:  Sajtófotó (Németh György - MTI)
Milyen a jó sajtófotó? Mi a fotós szerepe? Mi a szöveg és kép közötti kapcsolat lényege? Hogyan szemléljünk egy képet, ha egyszerű újságolvasók vagyunk. Manipuláció a sajtófotózásban. Fotós technikák, egy kis fotótörténet. Mi a képriport? A fotó szerepe a napilapoknál, a hetilapoknál, a bulvár sajtóban. Karikatúra, mint az illusztráció speciális eszköze. Kép és szöveg egymásra hatása.

5. hét:  A televíziózás története (Bubryák Istán - MTV Körzeti Stúdió Szeged)
Kezdetek az 1950-es években. Televíziós műfajok kialakulása. A televíziós stáb tagjai, változások a technika fejlődésével. A regionális televíziózás kezdetei hazánkban. A helyi, kistérségi televíziózás indulása. A politika hatása a televíziózásra, országos médiafelügyeleti szervek szerepe. A kereskedelmi televíziózás kezdetei.  

6. hét:  Televíziós műfajok (Klucsik Edit - VTV Szeged, SZTE Médiatudományi Tanszék)
Mi a híradó? Televíziós manipulációk a híradó műfajában. Magazin műsorok a közszolgálati és a kereskedelmi televíziókban. A televíziós közvetítés, mint óriási lehetőség. Televíziós jegyzet, mint kihaló műfaj. Televíziós játékok, vetélkedők, valóságshow-k.

7. hét:  Operatőri munka a televízióban (Kovács Zoltán - VTV Szeged, SZTE Médiatudományi Tanszék)
Az operatőr meghatározó szerepe a képi információ közvetítésében. Az operatőri munka és a fotózás közti hasonlóságok és különbözőségek. A kamerák technikai fejlődése. Operatőri munka különböző televíziós műfajok esetében. Az operatőr szerepe a tévés stábban. Az operatőr és a kameraman munkája közötti különbség megvilágítása. Az operatőr felelőssége, katasztrófák, bűnesetek, balesetek bemutatásakor.  

8. hét:  Vágás a televízióban (Csepregi János - MTV Körzeti Stúdió Szeged)
A vágás elsődleges funkciója: élvezhetővé, értelmezhetővé tenni az operatőr  és a szerkesztő-riporter munkáját. A vágás szabályai. Különböző vágási technikák különböző műfajok esetében. A vágó felelőssége az elkészült anyag hatásait tekintve. A számítógépes vágóprogramok lehetőségei. A vágóprogramok fejlődésének irányai.

9. hét: Televíziós híradó készítése (Vass Imre - Városi Televízió Szeged)
A televíziós híradó  alapvető funkciói. A híradó, mint a riporteri, operatőri, vágó munka alapja. A híradó felépítése. Munka a terepen, a stáb tagjainak feladatai. Miért kulcskérdés a gyorsaság? Mi a különbség a közéleti, kulturális, illetve sport anyagok készítése között. Stúdiómunka a híradó elkészítésekor.  

10. hét: Dokumentumfilm készítés (Szincsok György - Szó-Tér Egyesület)
A dokumentumfilm kialakulása, különböző műfajai. Mennyiben különbözik a dokumentumfilm stábja a többi televíziós stábtól? Milyen egy jó forgatókönyv? Helyszíni szemle, utazás, szakértők kiválasztása. A dokumentumfilm vágása, mint a végső lehetőség a változtatásokra. Vágási technikák, melyek kisegítenek bennünket a filmkészítésnél.   

11. hét: A rádiózás története, közszolgálati rádiózás (Balog József - SZTE Médiatudományi Tanszék, Rádió Mi)
A magyar rádiózás kezdetei az 1920-as, 30-as évektől. Rádiós műfajok kialakulása. Rádiós személyiségek, akik nagy hatással voltak a magyar elektronikus sajtó történetére. Hírműsorok, stúdióbeszélgetések, rádiójátékok, színházi, zenei, politikai események közvetítése. A rádiózás technikai fejlődése. Alapvető különbségek a kereskedelmi és közszolgálati rádiózásban, történetükben.   

12. hét: A kereskedelmi rádiózás (Bálint K. Gergő - Rádió Plusz, Telin TV)
A magyarországi kereskedelmi rádiózás kezdetei. A nyugati minták átvétele a rendszerváltás után. A hír szerepe a kereskedelmi rádiókban. Reggeli műsorok, zenés kívánságműsorok, reklámok helye a műsorstruktúrában. A beszéd és zene arányai a rádiókban. Országos és helyi kereskedelmi rádiók közötti különbségek. A helyi rádiózás előnyei és hátulütői.  

13. hét: Hírszerkesztés a rádióban (Vágfalvi Zoltán - Rádió Plusz)
A kereskedelmi és közszolgálati hírműsorok közötti különbségek. Milyen időkorlátokat kell betartania a szerkesztőknek és riportereknek? A szerkesztő felelőssége a hírműsor összeállításakor. A hírek sorrendjének megállapítása, a sporthírek szerepének felértékelődése. Mely források használhatók fel a hírek összeállításánál. A hírolvasó felelőssége, a mikrofonengedély szükségességének jelentősége.

14. hét: Internetes tartalomszerkesztés webprogramozói ismeretek nélkül. (Márton Attila - SZTE Médiatudományi Tanszék)
Internetes alapfogalmak. Legnépszerűbb CMS rendszerek, sajátosságaik és használatuk. Multimédiás tartalmak szerkesztése megjelenítése, formázása, konvertálása. FTP használata.

15. hét: Internetes újságírás (Koltay Miklós - Szeged.hu, Webradio.hu)
Rövid online sajtó történet. Vezető magyar és külföldi hírportálok. Sajtóműfajok az interneten. Internet és tartalomszolgáltatás. Vásárolt, átvett és saját gyártású tartalmak. Finanszírozási modellek, ezeket kiszolgáló tartalomszereksztési elvek.  Az irott és az online média lehetőségei, speciális megjelenési formái, ezek kihasználása.  Az internet speciális tartalomszerkesztési követelményei. Olvasószám elemzés (webaudit), ennek hatása a tartalomszolgáltatásra. Publikálás a Web 2-n.

 

Szegedi